Jernbarden (forrest), Dalegubrand (nedrigget), Kong Oscar (kun akterskipet)

 

De første dampbåtene på Mjøsa fikk mye omtale i PRESSEN: 
Gjennom annonser og artikler er det mulig å følge utviklingen i dampskipstrafikken på Mjøsa i lokalpressen "Lillehammer Tilskuer" og "Christians Amts Tidende" på Gjøvik. Men de største oppslagene kom i hovedstadsavisen "Morgenbladet".

 

4. November 1840 er det en annonse om "Dampbåden på Miøsen" (Jernbarden) som som skal starte rute mellom Minne  og Lillehammer 6/11. Morgenbladet hadde 1856 dessuten store artikler om om de første turene med Skibladner og Færdesmanden. Avisen skriver fra Skibladners anløp på Lillehammer 22/7 om en båt helt utenom det vanlige: "2. Plass på Skibladner overgår 1. Plass  både på Jernbarden, Dronningen og Færdesmanden". Omtalen av Færdesmanen preges derimot av beskrivelser av de uhellene som båten hadde på sine første turer. Avisene beskriver også hvordan Dronningen pusses opp og forbedres for å kunne forsette som passasjerskip, mens Jernbarden gradvis nedgraderes til lastetrafikk. Færdesmanden annonseres i 1868 (av Oplandske D/S) disponibel for tømmertrekking etter at Hovedjernbanen har satt Kong Oscar i trafikk og oppgradert Dronningen. Dessuten blir Hovedbanens spesialbygde taubåt Thor satt i drift 1. juli 1875, beskrevet som meget moderne i forhold til tekniske løsninger. Det betyr en ny nedtur for Færdesmanden, som averteres for salg i Christians Amts Tidende allerede 30.juli samme år.

 

Den brede avisomtalen sier mye om hvor viktig skipsfarten på Mjøsa var i siste halvdel av 1800-tallet. Og hovedstadsavisenes interesse for saken understreker at temaet hadde interesse også nasjonalt.

 

Dronningen på slipp på Hågåfeten. Bildet er fra ca 1865. Båten ble bygget 1847 i England og satt sammen på Lillehammer.

 

Kong Oscar. Bildet er sannsynligvis fra 1911, men helt sikkert fra perioden 1905 - 1914 da Oplandske DS eide båten. Båten ble bygget av Nylands Mek. i 1867

 

Thor 1892. Båten ble bygget i 1875 av Nyland Mek.