Etter at SKIBLADNER hadde vært opp for reparasjon noen uker, ble det våre egne fartøyer som fikk gleden av å slippsettes med ny prosedyre. Både WILLY og MJØSFÆRGEN ble tatt opp og det hele forløp greit og problemfritt. Begge båtene er under restaurering og vil stå på slipp gjennom vinteren.

ks

Over: Willy på vei opp - uslitelige Arild i lettbåten.

Under: Alle de 6 nye støttene kom til nytte!

ms