Nyheter

7. mai var det massiv kompetanse samlet på Mjøssamlingene på Minne. Sjøfartsdirektoratets inspektør, Riksantikvarens seksjonssef for fartøyvern og Bredalsholmens fartøyvernkomsulent og operatør hadde befaring og samhandlingsmøte vedrørende "Mjøsfærgen" 1923 sammen med Mjøssamlingene. Meget konstruktivt, oppklarende og framtidsrettet på alle punkter. Sjøfartsdirektoratet kommer med en tilbakemelding om fartøyet og vurderinger om tiltak som vil være adekvate når det skal søkes om sertifikater. Bredalsholmen signaliserte at de kommer til Minne igjen i juni for å montere plater og gjøre annet arbeid for å få ferja foreløpig sjøsatt i sommer. Riksantikvaren kunne melde at de stadig har stor interesse i fartøyet og vil følge opp restaureringa. Mjøssamlingene takker for at alle disse vikrige aktørene kunne ta dette møtet og få avklart mange punkter i ferjas framtid. 

I tillegg kom Norsk Maritimt Museum i dag med dykkere og fotografer for å lage en fotogrammetrisk dokumentasjon av "Wega". Det kan gi oss en unik mulighet for å se båten 3dimensjonalt slik hun ligger  nå, og et aktivum for mulig framtidig rekonstruksjon.

( Foto: Per Inge Høiberg)

MMM

Arbeidet med ferja går jevn og trutt! 26. og 27. april var i alt 6 mann i jobb på Minne. Vinduer og koøyer ble demontert, mere skitt ble tatt ut fra skrog og dekk. Men det tyngste arbeidet var å pigge ut ca et halvt tonn med betong fra peaktanken på bb side akter. Vi hadde profft verktøy, men de som har støpt dette sparte ikke på sementen! - knallhardt og med granittstein og jern.... Etter hvert oppdaget vi at noe av jernet i betongen var gamle pullere! Sannsynligvis fra ferja før den ble ombygd i 1967. Vi har fått pigget ut 2, men det ligger minst 1 til i støpen. Det ble jobbet ca 50 timer dugnad denne helga, men vi rakk ikke å få ut all den betongen som er nødvendig for at klinkerne kan komme til å få satt inn ny plate.

Det var også folk i sving på Kapp med motoren denne helga, og dessverre viste det seg at blokka har sprekker bak dieselpumpa. Men vi satser på at det lar seg reparere. 

pigg 3

John i gang med pigginga.....

pigg 2

Under: Magne studerer puller som lå inne i betongen, den har vært klinket fast og ikke skrudd. 

pigg 4

"VB74". Varpebåt i Mjøsa. Bygget 1954 ved Leirvik Sveis på Stord. 20 fot, stål. Opprinnelig motor: Seffle 15 Hk (nå uten motor). 1970 solgt til Mathiesen-Eidsvold Værk for tømmersleping i Hurdalssjøen. Deretter litt broket og ukjent historikk inntil vår egen Ståle Elverhøi for kort tid siden - og helt tilfeldig (men med et skarpt båtblikk) fant fartøyet bak en låve på Øvre Romerike. Ståle er en handlingens mann, kjøpte båt og henger. Og nå overtar Mjøssamlingene "VB74" for en beskjeden sum.

Langsiktig plan: "VB70" (fra 1930) er nå vår arbeidsbåt på Minne. Den trenger avløsning og restaurering. Bunnplatene er dårlige. Båtens originalmotor (Seffle) er restaurert på Nes og klar for å settes inn igjen, varpespillet står på Minne og bør monteres om bord. "VB70" har nå en Penta-motor, denne kan monteres i "VB74" som etter en grei restaurering da vil fungere som en utmerket arbeidsbåt på Minne. Og når "VB70" har fått skiftet plater, fått originalmotor og varpespill blir den både en riktig museumsbåt og en anvendelig arbeids- og blåturbåt. 

"VB74" er derfor en kjærkommen tilvekst i Mjøssamlingenes flåte!

Og ikke minst: Nå har vi kontroll på følgende "VB"-båter: "VB70" (i vår eie), "VB71" - "Pelle" i drift på Øyeren, "VB72" = "M/B START" - i vår eie, "VB73" nå "Julia Maria" på Strandefjorden i Valdres (i opplag), "VB75" - nå "Bolken", i drift på Eidsvoll - eies av medlem i Mjøssamlingene. "VB76" - ukjent status.

VB74 a

"VB74" - det karakteristiske halegattet i baugen vitner om en STORD-båt.

VB74 b

Nye farger vurderes.....

VB74 c

 

VB74 d

God plass om bord - litt rydding må til....

UNDER:  Den originale kjettingstyringa er på plass. 

VB74 e

Det er vel ingen overdivelse når vi hevder at Mjøssamlingene har vært pådriver for bevaring av lastebåten "Brandbu" (1907) på Randsfjorden. Redaktøren fikk i dag en meget hyggelig mail fra Røykenvika Velforening om at Randsfjordmuseet nå er villige til å ta over eieransvaret for fartøyet. Da er det tatt et viktig og riktig skritt videre!

Avisa Hadeland har en artikkel om saken, les den ved å kilkke HER

 

Og vi tar med en annen båtnyhet i samme slengen: "Turist" (1888) på Tokkevann i Telemark stikker nå opp av gjørma.

Les artikkel hos NRK HER


Framdrifta på ferja går i disse dager så kjapt at redaktøren knapt klarer å følge med....

Her er blider fra 3. april der Bredalsholmens folk jobber med skroget. På kvelden var en dugnadsgjeng i sving med å reise stillas som forberedelse til dekkshusmonteringen dagen etter.

skrog a_s

skrog b_s

skrog c_s