Nyheter

SISTE: VB70 ligger stadig på slippen. Jan Granholt har allerede jobbet en hel dag med båten og gjør den ferdig på onsdag. Da har han utbedret skader på skroget, reparert og laget nye krysshold samt gjenget opp og skiftet mutre og skiver ytterst på propellakslingen. Se bilde på twitter.com.

 

VARPER'n er på slipp, og skroget skal pusses og males. Arild Langaard tar dugnadsjobben! For orden skyld opplyser vi at WINNIE ble sjøsatt på Tangen 22. juni, men hun har litt trøbbel med strøm og lading. Det fikser nok skipper Ole Arnt ganske snart slik at skuta kan oppleves på bøljan blå! (Foto: Åge Bjørnstad)

VB70 Arild_s

Minnesund Velforening feiret også i år St. Hans på stranda ved Mjøssamlingene. Les artikkel i Eidsvoll Blad:

Klikk her: St. Hans

18. mai ankom 25 hviterussere og en håndfull totninger Minne. Det var igjen LIONS CLUB - denne gang Østre Toten - som var på besøk sammen med sine gjester østfra. Et veldig hyggelig besøk med både trivelige, humørfylte og vitebegjærlige folk. Undertegnedes russisk-språklige kunnskaper er ganske begrenset, men det gikk bedre enn forventet da en av russerne kunne litt norsk, og supplert med tegnspråk og engelsk trodde vi at vi forstod hverandre.... Takk til LIONS på Toten som valgte Mjøssamlingene som utfartsmål!

b 003

 

Arve Nordsveen og Arild Langaard har vært på en ganske nyttig påsketur, kommentarer kan legges i GJESTEBOKA eller sendes på mail til redaktøren Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Bryggeinspeksjon på Nes og Helgøya 04.04.2012

Arild Langaard: Sjåfør / fotograf.

Arve M Nordsveen: Kjentmann og notatskriver

Wilhelm Olssøn: Informator på Hovelsrud

Kåre Austdal: Informator på Smedstua

Gjøvik:

A/S Mjøsfærgens arbeidsplattform: ble innkjøpt etter at «Mjøsfærgen IV» og «Mjøsfærgen V» kom. Denne kunne senkes ved at det ble sluppet vann inn i tønnene slik ble den dyttet under ferja og deretter ble vannet pumpet ut slik at ferja løftet. Systemet ble brukt ved reparasjon / inspeksjon av propeller. På 1990 tallet ble den solgt til «Skibladner» og delt i to, slik at en del kunne plasseres på Gjøvik og en på Hamar. Nå ligger begge delene i kanalen nord for Skibladnerhuset.

Mengshoel:

Ny marina nord for brygga. Brygga er mer eller mindre ødelagt. Det ble bygget anløp for to ferjer da «Mjøsfærgen V» ble satt i drift. Dermed måtte slippen flyttes til Smedstua. Den innerste bryggekonstruksjonen er plassert der slippen opprinnelig lå. Den ytterste kom i forbindelse med "Mjøsfærgen" (III) i 1963.

Ekspedisjonshuset som også var hjemmet til bryggeekspeditør Jens Mengshoel er ombygget til et vanlig bolighus. Tilbygg av tre i sørenden har fortsatt luker i vinduene, dette må ha vært kiosken. Jens Mengshoel drev kiosksalg og mulig litt butikkvirksomhet.

Begge kjørebruene er fjernet, mens oljetanken ligger inne på brygga.

Smedstua:

Slippen er ikke i god forfatning. Motorhuset er bygget på samme måte som Televerkets små automatsentraler fra 1960 og -70 tallet. Vinsj og motor ser ut til å være i orden. Nord for slippen er det gravd opp noe som ligner en molo. Dette kan være masse som måtte graves ut i forbindelse med tilpasningen.

På sørsiden er brygga gjort ca. 1,5m bredere med en kraftig trekonstruksjon. Den er noe ødelagt ut mot Mjøsa. Dette skal være gjort på 1950 tallet, sannsynligvis i forbindelse med anskaffelsen av «Mjøsfærgen II» i 1950. Denne ferja hadde sideinnkjøring og med større biler som skulle svingen innpå ble det behov for bredere brygge.

Ekspedisjonshuset ser ut til å være intakt. Det inneholder pakkhus, venterom og ekspedisjon/kontor. Det er ekspedisjons luker mellom kontor og venterom. Over vinduet i kontordelen ser en rester etter skiltet. I følge Kåre Austdal var dette skiltet merket med Smedstua og lengde til Hamar og Gjøvik. Han vet ikke når og hvorfor skiltet ble fjernet.

Kåre Austdal, som bor på Smedstua eier dette huset, og mener det er mer skadet enn en kan få inntrykk av. Bryggeområdet er eid av firmaet Tønnevold på Sørlandet, de har tatt over eiendomsselskapet Mjøsfærgen.

Huset på Smedstua er eid av Kåre Austdal. Han fortalte at det er bygget som sementstøperi rett etter krigen, senere ble det metallstøperi, ca 1960 ble det kjøpt av Even Austdal som startet med produksjon av trebåter. Det har også vært posthus på Smedstua.

Vi ble anbefalt å ta kontakt med Anna og Håkon Lie. De bor rett ovenfor brygga og kjenner godt til stedet og virksomheten. Vi ble også fortalt at det ligger ett stort anker, som er synlig ved lav vannstand, rett nord for brygga.

Nes:

Brygga er fin, men vi må holde den under oppsikt pga forfall og at andre interesser kan komme inn i bildet. Ekspedisjonshuset, av nyere dato, er fint og brukes nå til andre gjøremål. Skibladners historieplakat er festet til veggen på dette huset.

Bergevika:

Brygga er meget bra. Butikken er ombygget til bolighus. Huset Fagervik, sveitserstilshuset lenger opp i bakken, er fortsatt i bruk. På avstand ser det ut til ikke å være forandret. Fagervik og Bergvika i rutetabeller er ett og samme sted.

Det må ha vært to brygger. Den ene rett nedenfor butikken til bruk for den daglige trafikken. Den andre rett nedenfor kalkovnen for utskiping av kalk og import av kull. Denne brygga er noe skadet, men det er ingen tvil om hva det har vært. En ser rester etter en veg rett inn til kalkovnen. Her er det nesten flatt og sikkert lett og trille både kalk og kull.

Inne i kalkovnen henger ettinformasjonsskilt med bilde fra ca 1900, her ser en ei mjøsjakt ved brygga.

På sørsiden av brygga er det bygget en større marina for småbåter.

Vraket av «Bjørnen» skal ligge midt ute i vika. Mye tyder på at treskroget ble dratt ut fra brygga for at det ikke skulle ligge i vegen for båttrafikken.

Bysætervika:

Vannstandsbrygga er i bra forfatning. Den gamle gråsteinsbrygga virker imponerende ved lav vannstand. Ingen ting tyder på at noe stein er rast ut. Tror dette er brygga "Tyskland", som står i rutetabellen for båten "Lettvindt" fra oktober 1867. Den kan ligne på brygga på Jessnes som står på side 119 i blåboka. Vi skal heller ikke se bort fra at disse steinbryggene kan ha vært i bruk tidligere i forbindelse med seiljaktene.

Breiskallen 4/4 2012

Arve M Nordsveen

BILDENE: Øverst er Smedstua slipp, under den kaia i Bergevika, nederst restene av kaia i Bysætervika

Smedstua slipp

Bergevika kai

Bystervika

Årmøtet i Mjøssamlingene vedtok  med øredøvende aklamasjon å utnevne KÅRE TORGUNRUD til æresmedlem! - "for lang, trofast og enestående tjeneste". Kåre var med å stifte Mjøssamlingene i 1981 og har sittet i styret hele tiden fram til i dag. Han har vært en sentral drivkraft gjennom hele vår historie og en uvurderlig ressurs på alle måter. Dessuten er Kåre en hedersmann i ordets beste forstand! Mjøssamlingene takker Kåre hjerteligst for hans store innsats og regner med at han vil fortsette å bidra med sin unike kunnskap og formidling i mange år framover! Kåre er Mjøssamlingenes aller første og eneste æresmedlem, og det er derfor en utmerkelse som  henger meget høyt. GRATULERER KÅRE!

Kre resmedlem

Foto: Åge Bjørnstad