Nyheter

På Lillehammer vegrer man seg for å starte båtsesongen. Les artikkel i GD HER

 

Brygga på Hamar er nå ombygd for å kunne fungere på høy vannstand - kanskje flere kaier bør bygges høyere og mudres for anløp på lav vannstand?

Les artikkel i Hamar Arbeiderblad HER

Vannstanden i Øyeren er også problematisk for Fetsund Lenser. Se artikkel og video i Romerikes Blad HER

Bildeserie med flyfoto av flommen i Oppland Arbeiderblad: Klikk HER

1. juni ankom enda en flott semidiesel til Mjøssamlingene: HEIMDAL 35-45 Hk (den grå) som har vært under restaurering på Kapp Melkefabrikk i 2 år. 4-5 motorkyndige karer har bidratt til at dette klenodiet nå er klar for oppstart, men Mjøssamlingene retter en spesiell takk til JAN GRANHOLT som tok ansvaret og som har lagt ned utrolig mye solid arbeid. Dessuten har han tidligere også vært hovedmann for  restaureringa av HEIMDAL 15 Hk (til venstre i bildet). Glødehode/semidieselmotorer kom som ny framdrift av båter og som modernisering av seil- og dampbåtflåten tidlig på 1900-tallet - også på Mjøsa - og var i vanlig  bruk til langt innpå 1950-tallet, lenge etter at full-dieselen kom. Nå har vi samlet 3 kjørbare semidieseler på Minne, og dette er et viktig tilskudd til museet. Motorhistorie er interessant for veldig mange, og når disse startes opp - med sin helt spesielle lyd - da blir det  liv og røre! Nå skal det settes opp et tak over motorene, og ved gitte anledninger vil motorene startes - til glede og opplevelse for publikum.

Vi takker Oppland Metall som stilte kranbil til disposisjon i dag, og til sjåfør og dugnadsgjeng som fikk motorer på rett plass.

Bildet fra venstre: HEIMDAL 15 Hk -fra M/S "Triton" (eies av Granholt/Alstad), HEIMDAL 35/45 Hk -fra M/K "Peer Gynt" (eies av R. Krogvold), SEFFLE (2 cyl, reservemotor M/F "Helgøya" - eies av Mjøssamlingene). Foto: Arild Langaard

Motorer s

OPPDATERT:

Minne søndag 26. mai kl 1700 (foto: Per Inge)

Hvis vannstanstanden kuliminerer nå, vil skadene på Minne og Lillehammer være begrenset. Fartøyer, gjenstander, kaier og brygger er sikret. Strømmen i Minnevika har vært veldig sterk (utgående 3 - 4 knop langs pakkhusene) med mye rusk og rask. Det kom en 15 meters trestamme dundrende under brygga like før jeg forlot anlegget kl 1900 i kveld. Derfor kan det være skader på pakkhusenes fundamenter.

1801 flom_mai_2013_s

 

Mjøsas "flo og fjære" er et kapittel for seg. Våre anlegg på Minne og Lillehammer ser ikke ut til å kunne få alvorlige skader under denne flommen, men det er satt i gang tiltak for å begrense skadeomfang begge steder. Dersom prognosene slår til (med vannstand opp mot 7 meter) vil Sævatbua på Minne få vann over gulvnivå, det samme i ekspedisjonshuset på Lillehammer. "Skibladner" har avlyst planlagte turer mandag 27/5 fra Kapp, båten er avhengig av  tilstrekkelig  kaihøyde (over vann) for å kunne legge til (det er 60 cm fra fenderlista på skovlekassene og ned til vannflaten). Svanfoss sluser er stengt, håper de åpner igjen snart - M/B "START" skal etter planen gå ned Vorma til Årnes fredag 31. mai for å delta på et arrangement. Men som sagt - Mjøsas vannstand er et spesielt kapittel .......

Masta repareres

Skibladner mast_repareres_s

 

D/S "Skibladner" ble manøvrert ut av vinterhiet - men masta knakk.... Hendelig uhell.

Les artikkel i Oppland Arnbeiderblad HER

"Sævat" kom løs i dag 22. mai - så flommen har da også vært litt til nytte :-)

Svat 22.05.13_a

Over: "Sævat" opp Vorma fra ufrivillig vinteropplag (foto: Langaard)

Under: Båten ankommer Minnevika etter sin "aller lengste tur" i Vorma (foto: Bjørnstad)

Svat 22.05.13_b

 

SISTE: 21. mai ble det gjort forsøk på å få båten flott, men forgjeves.

 

"SÆVAT" står stadig på sandbanken nede i Vorma. Mjøssamlingenes "VB70" var i dag 16. mai nede for å hilse på, og Arild Langaard har tatt disse bildene.

SSS

SSSSS