I våre farvann er Vorma kanskje det mest krevende å navigere i - spesielt med større fartøyer og på lav vannstand. Merking av seilingsleden er derfor viktig, og en dugnadsgjeng under ledelse av Aksel Aspeli er i disse dager i gang med å rehabilitere overrettmerkinga. Et par bøyer er allerede justert, men alle skal kontrolleres og justeres for avdrift og evt endring av leia/djupåra. 

Bildet: Arild Langaard og Per Sætre (Foto: Aksel Aspeli)

Overrett2