På Atlungstad - Stange Brenneri - skjer det store saker! Kopi av det gamle, gedigne kaianlegget er snart på plass og vil gi oss båtfolk med litt store og gamle båter en mulighet for å anløpe brenneriet - igjen! Men bygginga av kaia har vært krevende - siste år var vannstanden for høy. I utgangspunktet var det en ren gjenoppbygging, men de som mente å ha forstand på slikt krevde pæling under laftekassene som fylles med stein. Det kostet rundt 1 mill. Laftekassene er forøvrig laget etter  de riktige og gamle prinsippene - i malmet furu fra Østerdalen. Av en eller annen grunn gikk det likevel galt, og 2 laftekasser ble ødelagt. Men nå ser det ut til å bli kai! Ole Arnt Fjeldberg har sendt oss dette bildet.

Atlungstad 09.05.15 s