To av våre mest trofaste leverandører av kvalitetsbilder har foreviget Minneanlegget på samme tidspunkt - men fra

forskjellig vinkel. Det øverste bildet er tatt av Åge Bjørnstad med kameralinsa pekende østover,

mens Aksel Aspeli passerte med ettermiddagstrainet og tok bildet fra jernbanebrua

(etter 2 ukers kadett-tjeneste på Color Magic). 

Vi takker hjerteligst for bidragene til nåtidig dokumentasjon og samtidig nytelse!

Minne ge_23.12.14_s

Minne Aksel_23.12.14_s