Det går stadig framover med restaureringa av denne gamle motoren. Jan Granholt er stadig i sving med noe, og i dag var alt  klart for å få stempelet på plass.

Motordugnadsgjengen i konsentrert arbeid på Kapp Melkefabrikk:

Fra venstre: Richard Krogvold, Jan Granholt, Stein Wiggo Alstad.    (Foto: Høiberg)

H -_s