M/B START deltok under Vannvittige Dager på Eidsvoll. Mange titalls mennesker fikk seg en liten tur på Vorma - og Mjøssamlingene fikk nye medlemmer! Kjersti Solberg, Aksel Aspeli og Magnus Sefland stilte som mannskap.

Foto: Ivar Nakken

Overordnet kategori: Mjøsa rundt
Treff: 715