Utskrift

M/S BOREBAS vil i sommer være på Mjøsa for å gjøre grunnundersøkelser i forbindelse med den nye mjøsbrua. Båten er 13x4 m og har et deplasement på 22 tonn. Den er hjemmehørende i Tromsø - men det er ikke første gang den er i ferskvann: I 2017 var fartøyet i Tyrifjorden under forberedelsene til nye Ringeriksbanen. Turen fra ishavsbyen til indre Østlandet foregikk slik: For egen maskin fra Tromsø til Harstad, derfra som dekkslast på en NorCargo-båt til Fredrikstad, så for egen maskin til Drammen og så med lastebil til Sundvollen. Det er Multiconsult som eier og drifter Borebas som har 2 manns besetning.

Overordnet kategori: Mjøsa rundt
Treff: 1340