Foreningen

VB 70 står nå på tørt, og det var tid for å pakke inn båten for vinteren. Frank Iversen og Arild Langaard stilte velvillig opp for å gjøre jobben.

Til sommeren skal VB 70 i aktivitet som foreningsbåt, hullene i skroget er tettet og starteren til motoren er reparert. Da gjenstår det å få start på Pentaen og montere baldakinen som det også skal legges plater på.

Styreleder Julsrud Berg har donert pent brukt kjøleskap og komfyr til Amundstua, og dette er nå på plass.

Onsdag 1. desember ble det holdt styremøte i foreningen Mjøssamlingene på Kapp Melkefabrikk. Til stede: Arne Julsrud Berg, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Per Inge Høiberg. Foreningen har nå litt over 100 medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende. Planlegging av arbeidsplan for 2011 er i gang, og styret ønsker innspill fra medlemmene. Den nye akjsonæravtalen mellom Vitensenteret på Gjøvik og Mjøsmuseet AS ble formelt behandlet. Rollefordelingen mellom Mjøsmuseet og foreningen Mjøssamlingene ble diskutert, og Frank Hagen la fram planer for å bygge opp igjen opplagshuset for MB FRAM i forlengelse av ekspedisjonshuset ved Thorstadbua. Andre saker: Varsel fra Jernbaneverket om massedeponi ved Minne stasjon, Åge er i gang med å revidere medlemsregisteret, og Per Inge la fram liste over uregistrerte gjenstander som bør tas hånd om. Neste styremøte blir i februar. Årsmøtet er 7. mars.

Årets siste treff i Amundstua 2.desember: 12 mann møtte fram og det ble for anledningen servert både mat og kaffe, samt en del historier. Og som vanlig gikk samtalen ganske livlig om båter og Mjøsa. På nyåret fortsetter vi disse treffene den første torsdagen i hver måned. Og på det neste treffet blir det Mjøs-quiz! Så bare kom og test dine kunnskaper...

Til stede: Arne J. Berg, Arve Nordsveen, Frank Hagen, Åge Bjørnstad, Kåre Torgunrud, Per Inge Høiberg.
Viktigste saker: Gjennomgang av sesongen og datoer for neste år (se ovenfor).

Mjøsdag på Minne 20.09 på Minne. 11 personer møtte fram og den vellykkede Mjøsdagen ble solid evaluert - med føringer for neste gang!

Ole Arnt Fjeldberg, Frank Iversen, Åge Bjørnstad, Frank Hagen

 

Egil Kristianen, Per Sætre, Kjell Johs Torgunrud, Arve Nordsveen