14.september var den faste onsdagsgjengen i sving for andre gang i høst. John Pedersen og Georg Jensen tar turen fra Hamar og Arild Langaard fra Totenvika. Redaktøren er imponert over hva disse folkene fikk utført siste sesong, og det ser ut til at arbeidsiveren ikke er blitt mindre etter sommerferien! Slipphuset er allerede malt ferdig, og Georg er i gang med vindskiene på Amundstua. John og Arild har gått løs på motorhuset.

Arild jobber frivillig på Minne flere dager i uka - og da gjerne sammen med Magne Ødegård som også er en trofast dugnadsmann hver helg og vel så det!

 

Foto: Åge Bjørnstad (som også sørger for mannskapene og at de har nok å gjøre....)

Slippen Georg s

Slippen John s

Slippen Arild s