Alle medlemmer i Mjøssamlingene tilbys abonnement på DAMPSKIBSPOSTEN - et meget interessant, rikholdig og viktig organ for alle som er interessert i veteranskip. Ca 50 sider. 15 foreninger står bak tidsskriftet som utgis 3 ganger pr år av Norsk Veteranskibsklub - redaktør er Georg Jensen på Hamar. Pris: 150,- pr år. 

Bestilling: Kontakt Frank Iversen 90869498 - ANBEFALES!

Dampskibsposten