Årsmelding 2009 (lett redigert/forkortet utgave):

Styrets sammensetning:
se annet sted på sidene, det har vært holdt 5 styremøter.
 
Medlemmer:
pr 31.12.09 var det 85 betalende medlemmer. Mjøssamlingene er medeier i Mjøsmuseet AS som forvalter Mjøssamlingenes eiendommer og har ansvaret for museumsfaglig drift. Mjøssamlingene er også medlem i Norsk forening for fartøyvern v/MF Helgøya.

Utadrettet virksomhet:
Anlegget på Minne har hatt vanlige åpningstider og ellers åpent etter avtale. 512 personer har fått omvisning, totalt besøk ca 1000. Det ble arrangert Fløtningens dag og friluftsgudstjeneste.     

Hjemmesidene:
Godt besøk, 3538 treff i 2009. En viktig informasjons- og kommunikasjonskanal for Mjøssamlingene.    

30.mars: Museumstreff på Minne, tema undervannsarkeologi med besøk av M. Reitan fra Sjøfartsmuseet. 40 frammøtte.    
29.august: MJØSDAG på Minne. 400 besøkende. Foredrag, utstillinger, båtbygging, fløterdemo, oppstart av dampmaskin og semidieselmotorer, turer med MB START, ELIAS-båter, musikk, salg og servering. Meget vellykket!
Årboka for Mjøsmuseet; flere artikler om båt og Mjøsa.    

MB START:
Vedlikehold og drift hele sesongen. 32 turer med bl.a. ungdomsklubber, voksenopplæringa, Redningsselskapet og Sommerskole Mjøsa, samt på NRK-TV. 

Dugnad på Minne 9.mai: 22 deltakere, mye godt arbeid utført!

Thorstadbua: Mjøsmuseet har utarbeidet en detaljert restaureringsplan, og en del midler er samlet inn, men den avgjørende søknaden til Kulturminnefondet ga ikke noe resultat i denne omgangen.    

Kjell Johs Torgunrud har utført vanlig drift og vedlikehold på anlegget på Minne. Det er også gjennomført kontroll av el-anlegget.    
1.april overtok Mjøssamlingene GLB's utstyr og eiendom på Minnesund, vederlagsfritt. En stor gave og en stor forpliktelse.    

Representasjon:
Flere av styremedlemmen har holdt foredrag om mjøshistoriske emner ved flere ulike anledninger. P.I.Høiberg deltok på årsmøtet i Fartøyvernforeningen og ble valgt inn i jubileumskomiteen.
     
     A. J. Berg (styreleder)                      P. I. Høiberg (sekretær)    
     
Foreningens økonomi (sekretærens notat):    
Kasserer Kåre Torgunrud presenterte regnskapet ferdig revidert.   
Foreningen har en ordnet og sparsommelig økonomi, samt en sum penger på bok.