M/S "SVALEN II" går blåtur med medlemmer tirsdag 30. juli kl 1200 fra Kapp. Ca 4 timer. Enkel servering. Gratis....

Tidligere direktør ved Glommens Mek John T Andresen deltar.

Påmelding til Per Inge på 95 12 50 70