1945 og vinter. INDUSTRI II ytterst og HAMAR i forgrunnen. I bakgrunnen SKREIA og sannsynligvis KVIKK.

Hamarbrygga 1945 s