Hamar Arbeiderblad 12. mars 1957. D/S SKREIA ved Jernbanebrygga på Hamar. Skraphandler Helmer Hansen sto klar med skjærebrenneren og uttalte til avisa at fartøyet var så ramponert at kun vinsjen kunne omsettes som den var. Alt annet måtte bli spiker. Det viste seg imidledtid at alt ikke var avklart mht eierskapet, men utsettelsen reddet ikke damperen. Noen måneder senere var hugginga i gang på slippen på Sterudodden.

57.03.12 Skreia hugges s