Bilferja HELGØYA siger inn mot Nes brygge. Bildet må være tatt etter at Hamar-Kapp-Ferjen kom i drift (1951) - se fenderverket - og før Nesssundet Bru ble tatt i bruk (1957). Mye trafikk! - biler, motorsykkel og passasjerer. Skipperen skimtes i styrehuset. Bildet er sakset fra Hedmarksmuseet/Domkirkeodden/Anno

Helgøya vv s