D/S "Skibladner" gikk 23.08.1938 på gunn ved Hamar i maksvær med 300 passasjerer om bord. På bildet ser det ut til at alle er evakuert i land.

Slippen i forgrunnen.

Skibladner 24.08.38_p_grunn_v_Hamar_s

Hamar Arbeiderblad hadde denne artikkelen 24.08.38 - lett ironisk siden det kun var kort tid siden båten virkelig berørte mjøsbunnen - forlist i Minnevika....

Skibladner p_grunn_24.08.38_sbe