Arbeidet med slippsetting av den 90 år gamle ferja startet fredag 22. november. Vi fikk lagt henne fint på slippvogna, men hadde problemer med støttene - og det ble mørkt, vi hadde vært i gang siden daggry. Lørdag 23. november fortsatte vi jobben og med nytt mannskap: Jan Granholt, Richard Krogvold, Ole Arnt Fjeldberg, Arild Langaard, Frank Iversen, Jan Lien og redaktøren. Været var bra - men ufyselig kaldt. Vi hadde planlegggingsmøte og konkluderte raskt at fartøyet er for tungt til å kunne rettes opp med kjettingstrammere - og uten dykkere var det umulig å få støtter på rett plass. Men båten måtte opp før vinteren, og løsningen ble å ta den opp liggende på siden. Og det gikk stort sett bra. Treverket på nederste slippvogn viste seg å være ganske morkent, men også en fordel siden det ga båten myke landingspunkter. Vi valgte å ta båten så langt opp at den er ute av vannet, men kjørte ikke slippvognene lengre enn nødvendig. Skar hull i skinnene og forankret vognene. Deretter ble båten og vognene sikret med puter og kiler. Båten ble grundig lenset, og vi fant en del lekkasjer. Slik kan ferja ligge til arbeidet med skroget starter, den ene sida er nå lett å komme til, og det vil være ganske greit å få båten rettet opp når det blir nødvendig. Dekkshusene ligger stadig på utsettingsplassen, men vil snarest bli kjørt til vårt eget anlegg.

Det er kun 2 uker siden Mjøssamlingene overtok eierskapet av fartøyet. En båt fylt av vann og fem på tolv. En solid dugnadsgjeng har siden da og på meget kort tid hevet båten, sikret den med lensing og ettersyn hver dag i 2 uker, demontert et 50 kvadratmeter stort toppdekk og dekkhus, slept den over Røykenvika, fått den opp og transportert over land til Mjøsa, slept ned Minnestryken og satt den på slipp. Det må vi være fornøyd med.  Mye kunne vært gjort annerledes og sikkert på bedre måter - med lengre planlegging. Men: Dette var den muligheten vi fikk for å berge " Mjøsfærgen 1923" og vi tok utfordringen.  Ferja er nå er et vernet skip, og vi har et stort ansvar for hva som skal skje videre. Selve skroget er nok den minste utfordringen, motor og alle tekniske/mekaniske/elektiske innretninger og deler som må restaureres er en formidabel jobb som vi vet krever mye, men ikke har oversikt over enda.

I tillegg har Mjøssamlingenes mannskaper - i samme periode - gjort en betydelig innsats med å få M/S "Brandbu" satt på land.   

Mjøssamlingene har i dette arbeidet hatt uvurderlig og helt nødvendig støtte av Riksantivaren v/Mari Søbstad Amundsen og Alexander Ytteborg. Et forbilledlig samarbeid med positive og løsningskompetente personer!

Bildet: Ferja snart på tørt.

Mf slipp_003_s