Havna på Hamar. "Skreia" til venstre. Til høyre ligger en noe mindre båt. Skrogfasongen og størrelsen kan minne om "Start". Spissbåten som ligger på tvers kan virke noe liten i forhold, men den liggerpå skrå og er nok litt lengre enn den kan synes på bildet. Det ble gjort arbeider på "Start" 1920/21, det vet vi fra regnskapene, og dette ble utført på Hamar. Bildet forøvrig stemmer godt med dette årstallet. Vi vet jo ikke hvordan båten så ut da den kom med tog til Eidsvoll på ettervinteren 1918, den kan ha vært uten overbygg. Og en teori kan være at det første overbygget (et lite styrehus) kom på plass på Hamar 2 år senere. Derfor KAN dette være det eldste bildet vi har av "Start". Senere fikk den jo et høyt styrehus og mannskapslugar. Bildet kommer fra Arne Nyhus på Kapp, utlånt av hans sønn Viktor Nyhus.

Redaktøren har konsultert Arve Nordsveen - som støtter "Start"-teorien. Det var ikke mange andre fartøyer med denne karakteristiske taubåt-baugen, men vi kan ikke være helt sikre på at dette ER "Start". Andre teorier tas imot med takk!

Start kanskje_eldste_bilde_s

Utsnitt av bildet:

start kanskje_b