Dette bildet har vi fått av Arild Langaard og er fra den perioden båten var eid av Ove Langaard. Her ligger hun ved familiens hytte i nord-Feriring. Datoen må være rundt 1990  før båten fikk mere overbygg. I den nye årboka for Mjøsmuseet kommer det en artikkel om opprinnelsen for "Winnie" og søsterbåten "Willy".

Winnie L_s