Bildet er tatt utenfor Nerkvern, det er det vi vet. Mannen på bildet og båten han arbeider om bord på er ukjent. Det kan se ut som om man her er i gang med tømmerhåndtering, og da kan det være THOR eller SÆVAT. Vi lar mannen på bildet stå som et typisk eksemplar fra yrkesgruppen sjømenn på Mjøsa....

Nerkvern ukjent_bt

Foto: Hedmarksmuseet