Situasjonsbilde fra Gjøvik. DS Skibladner laster levende dyr - hest i kasse - med vinsjen på kaia. Fant bildet i Mjøssamlingenes arkiv, ingen angivelse av dato eller fotograf.

Skibladner laster_hest_v_Gjvik