Vår kjære båtolog Nordsveen har nedkommet med kommentarer til bildet (i utdrag): Båten i bakgrunnen er BUNDEFJORD (det var den lette, red.) . LØVEN ble hugget i Totenvika 1957 eller 1958, se boka TOTN 1957.  Den andre båten: Av de få detaljene det er mulig å se, virker det som om det kan være jakta TOTENVIK, den var i bruk til etter 1930.  (Red. anm.: TOTENVIK  het opprinnelig SVALEN og fikk (egentlig unødvendig) nytt navn i 1923 da rederne Panengstuen/Malerstuen anskaffet ny motorjakt: SVALEN II.)

 

Seiljakta LØVEN (eller LØWEN) var den aller siste jakta som er observert over vann. På midten av 1950-tallet lå den et sted i Totenvika - trukket på land og sannsynligvis hugget omkring 1958. Noen av våre lesere husker kanske noe om dette? Ta gjerne kontakt  med redaktøren (p-iho@online .no). Bildet under er nok tatt i Totenvika lenge etter at båten ble nedrigget og bygget om til motorjakt, årstall og fotograf er ukjent. Men det er også 2 andre fartøyer på bildet: det ene er nok ingen stor nøtt, men det andre litt vanskeligere. Redaksjonen tar i mot forslag!

Lven