Brua mellom Nes og Helgøya ble bygget i 1957, noen som kjenner til dette bildet?