Kjell Johs Torgunrud har sendt oss bilde av den opprinnelige mudringsflåten under manøvrering: Slepebåten D/S DØLEN, mudderapparatet DALEGUDBRAN, mudderlekter og hjelpebåter. DALEGUDBRAN (1909) ble bygget på Fredrikstad Mek (levert sammen med DØLEN) og var et såkalt "paternosterverk". Betegnelsen stammer fra latinsk der "Pater Noster" = "Fader Vår" og her henger det sammen med "paternosterkrans" som er en rosenkrans. Og "krans" nemlig er stikkordet: Gravemekanismen på et slikt apparat er en sammenhengende roterende krans/kjede av grabber eller skuffer som senkes ned på sjøbunnen og graver med seg mudder, grus, sand som dumpes i en lekter. Lekteren har bunn som kan åpnes og tømmes etter at den er slept på dypt vann. DALEBUDBRAN hadde en kraftig dampmaskin som drev gravemekanismen, men ikke egen framdrift. Det var vanlig at slike mudringsverk ble slept til mudringsplassen. Der ble verket holdt på plass av 6 store ankere og forhalt ved hjelp av ankerspillene etter hvert som arbeidet skred fram. DALEGUDBRAN hadde kapasitet på hele 60 m3 pr time! DØLEN sank i 1968. DALEGUDBRAN ble hugget samme år, det eneste som finnes nå er noen ankere og det store hjulet på toppen av apparatet som kjeden gikk rundt. Det ligger på Fremmingøya. Skulle gjerne hatt det på Minne - men det er uhorvelig digert og tungt, derfor blir det liggende på øya som et kulturminne om at mudringsflåten hadde sin base der.