Levert 1909 fra Fredrikstad Mek. til brukseierforeningen. Opererte sammen med D/S DØLEN (som slepte apparatet til mudringsplassene siden det ikke hadde egen framdrift) og mudderprammer. Ble brukt til vedlikehold av seilingsløp, mest i Vorma og ved Lillehammer. Kunne grave opp hele 60 kubikkmeter i timen. Gikk i opplag i 1962, solgt og hugget i 1968. Bildet er sannsynligvis fra tidlig 1900-tall. (Frank Iversen har sporet det opp)