Taubåten SÆVAT (1920) bunkrer brennolje eller smøreolje. Dette er en av de tidligste utgavene av fartøyet, legg merke til at byggeskiltet fra Glommen Mek ser ganske nytt ut. Men vi ser at det nå er 2 røykrør, ett fra vedovnen i bysse/messe på hoved-dekk (aktenfor styrehuset) og ett fra lugarene forut. På et bilde fra 1928 har den kun ett, det fra byssa, selv om tegningene viser også en ovn under dekk forut. Bildet kan derfor være tatt rett etter 1928. Foto: Mjøssamlingene.