Motorbåten FRAM ved Vingnes, ukjent år, slepeferja må hales inn. Dette må ha vært en tungvindt transport selv om strekningen var kort. Redaktøren har lenge stusset over hvorfor det aldri ble satt inn ei lita motorferje på denne overfarten slik som Nes-Helgøya, stor trafikk til tross - og det er mange teorier om det. Heldigvis har Mjøssamlingene nå MB FRAM (selv om tilstanden er dårlig), vi håper å få den under permanent vernebygg snart. FRAM ble bygget i 1904.