DS TORDENSKJOLD på tur med Lunden skole, dato ukjent for red.