Hamar brygge 1910. Ytterst jakta HAABET, eller HAABETS MINDE som den egentlig het. Innerst en mindre seiljakt. HAABET har ingen rigg, og hvis dateringen av bildet er noenlunde riktig, tyder det på at denne store jakta ble motorisert ganske tidlig. Båten ligger med akterenden innover, hun hadde altså også navneskilt på sidene akter, og baugsprydet ses tydelig helt i forkant av bildet. Men noe rorhus kan vi ikke se.