Lokalhistoriker Svenn Sandvold har igjen gravet i arkivene, og blant sorenskriverfamilien Scheel's bilder fant han dette oversiktsbildet fra havna på Kapp (utsnitt). Fra venstre ser vi: En lekter ved storbrygga på melkefabrikken, et større fartøy delvis på land (en lekter?), ei seiljakt som laster eller losser via kjørebru, DS HAMAR ved Kapp-brygga, og ute på fjorden DS Kong Oscar. Bildet er tatt mellom 1890 og 1896. Mjøssamlingene takker Svenn for et verdifullt bidrag!