Vi henter fram igjen dette bildet som Kjell Johs.Torgunrud har fått fra Rune Østby. For nye opplysninger har dukket opp! Stedet er Lillehammer, mudderapparatet Dalegubran t.v, ved brygga Skibladner og Dølen. Og utenfor brygga ligger sjøflyet N32. En observant leser i Trondheim har kontaktet oss om flyet: Det er en tyskbygget maskin, LFG V130 STREHLA fra 1921. Registrert i Norge 27.mai 1929, havarerte i Byglandsfjorden 24.august samme år. Gjenoppbygget og i bruk fra juli 1930 til september 1932 da det igjen havarerte. Dette endrer jo dateringen av bildet, vi foreslo 1913, men det må altså være tatt mellom 1929 og 1932.
Vi takker så mye til Trondheim for opplysningene!