M/B RITA, denne vakre motorbåten var oppsynsbåt for Brugseierforeningen fra 1962. Båten kom med tog til Hamar våren 1962 og Osvald Nordnes fra Espa ble ansatt som fører på RITA fra mai samme år, og oppdraget var inspeksjon ifb med Mjøs-skjønnet. Fram til 1962 var D/S DØLEN både mudringsfartøy og oppsynsbåt. Fra 1963 brukte de M/S SÆVAT til mudringa, båten trakk en lekter med gravemaskin. Mudderapparatet DALEGUBRAND var da tatt ut av drift, men mudderlørjene var stadig i bruk.

RITA her er ved Minnesund i 1963. Bildet har vi fått av båtbygger Egil Kristiansen som har dokumentert båten og sågar laget et moderne båtkonsept på dette grunnlaget. Les mer om RITA 35 på Egils hjemmesider: http://www.nes-sledeverksted.no/NT%20Rita%2035%20oppslagside.htm