Seiljakta WEGA ligger på bunnen av Minnevika. En av Mjøssamlingenes store visjoner er å bygge en kopi av denne båten, fordi dette er sannsynligvis det siste vi har igjen av disse båtene. Wega gikk med tegl fra Minnesund til bl.a. Gjøvik og Hamar, kun for seil, den fikk ikke motor som mange andre jakter. Bildet viser baugen (foto: Sjøfartsmuseet)