Kunstneren Einar Sigstad har laget denne tegningen av en råseiler slik den kan ha sett ut på Mjøsa tidlig på 1800-tallet. Seilriggen er nok ikke helt korrekt, men det er gode grunner til å anta at overbygget i baugen (kahytt), skrogformen og størrelsen gir et ganske bra inntrykk av hvordan disse føringsbåtene egentlig så ut.