Markus Skomakerbekken om bord på mudderapparatet Dalegudbran.

Bildet er utlånt av Trond Karlsen.