I forgårs fikk vi endelig oppfylt Sjøfartsdirektoratets krav om merking av nytt kjenningssignal på MJØSFÆRGEN. Tall og bokstaver i stål - 10mm tykke, 60 mm høye og med 15 mm mellomrom - ble sveist fast i et skott i rommet aktenfor maskinen. Jan Granholt utførte jobben perfekt! Nå er dokumentasjon sendt inn, og vi avventer tilbakemelding og tilsendt materiale for merking utvendig.

Bokstaver og tall er vannskåret hos GB-TECH på Kapp.

IMG 0819