Bilder

M/B LYNG ble bygget 1921 i Feiring av Liumskara. Solgt 1928 til  Kapp Melkefabrikk som brukte båten til å frakte arbeidere til melkefabrikken på Hamar. Bildet er tatt på Kapp - og her ser det mer ut som en utflukt. Bildet har vi lånt av Jan Granholt.

I forgårs fikk vi endelig oppfylt Sjøfartsdirektoratets krav om merking av nytt kjenningssignal på MJØSFÆRGEN. Tall og bokstaver i stål - 10mm tykke, 60 mm høye og med 15 mm mellomrom - ble sveist fast i et skott i rommet aktenfor maskinen. Jan Granholt utførte jobben perfekt! Nå er dokumentasjon sendt inn, og vi avventer tilbakemelding og tilsendt materiale for merking utvendig.

Bokstaver og tall er vannskåret hos GB-TECH på Kapp.

IMG 0819

Magnus Sefland har arbeidet med å spore opp bilder av MJØSFÆRGEN - spesielt fra den tiden hun gikk i ordinær trafikk på Randsfjorden - som RANDSFJORDFERGA. Det har vist seg å være en vanskelig jobb, men noen resultater har det blitt, om ikke helt blink. Hos Trond Skjøteskift på Brandbu fikk Magnus med seg 2 bilder. Det øverste viser fartøyet 27. juni 1992, året etter Gran kommune solgte båten til private. Navnet er nå RANDSFJORD og hun er på tur inn mot brygga i Røykenvika. Mannen på dekk er Morten Nygård. Bildet i midten er tatt 25. mai 2013, altså et halvt år før redningsaksjonen. Motivet er derfor kjent, men dette bildet er veldig bra og viser hvor høyt vannet sto på det tidspunktet. Foto begge bilder: Trond Skjøteskift. 

Magnus har også sjekket avisene, og fotograf Brynjar Eidstuen i Oppland Arbeiderblad har sendt oss det nederste bildet. Det er tatt i 1988 da båten var reserveferje.

Mjøsfærgen 27.juni 92 s

Mjøsfærgen Ulnestangen 25.mai 2013 s

Randsfjordferga 1988 OA s