Når isen nå har lagt seg over hele Mjøsa, kan det være interessant å se litt tilbake på hva som skjedde på Mjøsisen for nesten 120 år siden. I en avisartikkel kan vi lese om skjebnesvangre begivenheter da isen var en viktig tranportvei med hest og slede:

Saavel gaaende som Kjørende har fortvæk faldt igjennem. For det meste har vedkommende, efter flere eller færre viderværdigheter, kommet op igjen med livet i behold. Af de uheld paa Mjøsen i aar, som vi har hørt om, og som vi husker, kan vi nevne:

1) læskjørere fra brugene ved Hundselven kjørte ned 3 gange paa en tur mellem Grefsheim og Hamar.     
2) et læs støbegods kjørt ned udenfor Næslandet     
3) fragtekjører til Toten kjørt ned mellem Næs og Toten    
4) et mel-læs kjørt ned udenfor Næs     
5) grosserer Hanneborg med frue og skydskar kjørt ned udenfor Kiseodden, hesten druknet     
6) mølleejer Borchgrevink kjørt ned mellem Helgøen og Næs eller Hamar, hesten druknet     
7) kjøbmand Frydenlund, Hamar, druknet mellem Helgøen, Næs og Hamar 
8) melkelæs fra Næs kjørt ned mellom Næs og Hamar    
9) et læs fyrstikker faldt gjennem isen mellom Næs og Hamar, sleden sank 
10) en læge kjørt ned mellem Ringsaker og Birid    
11) en mand fra Birid kjørt ned to gange mellem Grefsheim og Hamar