13. august gikk Motordagen 2017 av stabelen på Minne. Strålende vær, stor oppslutning fra motorfolket med doninger og maskiner av diverse slag - og 270 besøkende koste seg over hele anlegget. En spesiell takk til Minne Maskinlag som trofast stiller opp! Kafesalget gikk strykende, og D/S Skibladner passerte med salutt og gjensidig fløyting. En flott dag i Minnevika! (Foto: Åge Bjørnstad).

a

b

c

d

e

f